Adliga anor

 

Dansk adelsätt:
Bielke (Danmark och Norge)

Adeln på Hunnestads säteri finns dokumenterad från slutet på 1400-talet fram till 1630 då Hunnestads historia blev gemensam med Marsvinsholms.

Adeln på Hunnestad har beskrivits som dansk lågadel, men Joseph Andersen Bielke hade enligt Danmarks Adels årsbok anor till riddarsläkterna Hak, Galen, Erlandsen, och till självaste Skjalm Hvide.

Joseph Andersen Bielke nämns i första hand skriven till Gyllerup
(troligen Ingelstad h.).

Joseph Andersen Bielke var gift med en Kirsten Splid.

Sonen Tilluf Josephsen Bielke skrev sig även han både till Gyllerup och till Hunnestad år 1496.


Tilluf Josephsen Bielke var gift med

Gunhild Ovesdotter Bing
(dotter till Ove Bing på Dybäck, Vemmenhögs h).

 

Tilluf hade minst fyra syskon; Anders Josephsen Bielke skrev sig till Bellinge, Sönder Kirkeby på Falster och namnet Falster ingår därefter som ett tillägg på namnet Bielke på denna gren.
Anders Bielke-Falsters söner är kända eftersom de processade om arvslotter på gårdarna Gyllerup (Ingelstad h.) och Hunnestad.

Sonen till Tilluf Bielke och Gunhild Bing hette Jens Tillufsen Bielke född c:a 1500, denne var en av 43 ”menige Adell og Ridderskaff udi Schone, Halland och Blegindt” som svurit trohetsed till Christian III år 1536 på Rigsdags-Recessen på Köpenhamns slott.

Danska Bielkeätten

Stamfadern Joseph Andersen Bielke var bland de första riddarna som blev adlade under Kristian I. Via sonen Tilluf Josophsen Bielke är han också stamfader för den norska Bielkeätten.

 

Norska Bielkeätten

Jens Tillufsen Bielke af Gyllarp 
från Hunnestad (död 1559) blev innehavare av godset Austråt vid Trondheim i Norge och är stamfader för den norska Bielkeätten. 

Bjelke for vid mitten av 1500-talet till Norge och äktade där

 Lucie Nielsdatter Gyldenløve,
dotter till den namnkunniga fru 

 

Ingerd/Inger Ottesdotter Rømer till Östråt;
(f 1743 i Bergen auf Rügen, Mecklenburg-Vorpommern, Germany).

 

Lucie och hennes mor drunknade 1555 på en segeltur, och Bielke ärvde därefter nämnda gods.

Lucies far var

Norges rikshovmästare Niels Henriksson Gyldenløve,
f ca 1458 i 
Austrått, Ørland, Sør-Trøndelag, Norway. 
Död den 29 december 1523.

 


 Bergsmän finns även i släkten Svinhufvud, se nedan...

Äldre släktgrenen Svinhufvud

svinhuvud.jpg (20577 bytes)

 

 

Släktföreningen Svinhufvud i Westergötland nr 199

 

 Svensk uradel från Dalarna. Förnyat adelskap 1581. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1633 som adlig släkt nr. 199.

 

Stamtavla Svinhufvud - Roskildegrenen

 

Yngre grenen Svinhufvud af Qvalstad nr 145

 

Släkten Svinhufvud

Äldre släktgrenen Svinhufvud

Släktföreningen Svinhufvud i Westergötland

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)